KURS TRENERA II 2 klasy w PΧWANIU W WARSZAWIE, KURS NA TRENERA 2 II klasy PΧWANIA W WARSZAWIE

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs TRENERA 2 KLASY PΧWANIA w Warszawie
  

z LICENCJ Polskiego Zwi您ku P造wackiego
(na podst. porozumienia PZP - PAS z 7.09.2016)


najbli窺ze terminy tego kursu:
 

 od 30 maja 2020 (weekendowy, 8-10 tygodni) zosta造 3 wolne miejsca
zako鎍zenie kursu nast徙i w lipcu
lub we wrze郾iu (po otwarciu p造walni, a wg wst瘼nych zapowiedzi ma to nast徙i w 2 po這wie czerwca). Ca造 kurs zostanie przeprowadzony z zachowaniem obowi您uj帷ych obostrze i zalece GIS (m.in. ma貫 grupki uczestnik闚 w du瞠j sali, du瞠 odst瘼y mi璠zy uczestnikami w sali, 鈔odki do dezynfekcji, wietrzenie sali, zgody uczestnik闚 itd.).


 
3 pa寮ziernika - 13 grudnia 2020 (weekendowy, 8-10 tygodni)

 

Zjazdy: system weekendowy - 8-11 weekend闚

 zaj璚ia co tydzie po ok. 10 h zaj耩 dziennie

polecamy noclegi w Warszawie

(dyplom trenera II klasy, specjalno嗆: p造wanie)
zgodnie z obowi您uj帷 ustaw o sporcie

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z p騧n. zm.) oraz rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.      Uprawnienia kursu na trenera 2 klasy p造wania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie trenerskim kursant otrzymuje dyplom TRENERA II KLASY w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAW O SPORCIE oraz rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Dyplom wystawiany jest w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje za鈍iadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych trenera 2 klasy oraz CERTYFIKAT TRENERSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg馧owym programem kursu, numerem, podpisem i piecz璚i, umo磧iwiaj帷ym podj璚ie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs trenera II klasy p造wania przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w zwi您kach sportowych, klubach sportowych, klubach rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.


Dyplom wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyplom trenerski jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze trenera!

rozmiar i wygl康 dyplomu

 

2.      Struktura kursu na trenera 2 klasy p造wania

• Cz窷 og鏊na kursu trenera II klasy (teoria)100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa cz窷ciowo w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Cz窷 og鏊na obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. teoria i metodyka sportu, fizjologia sportu, biochemia sportu, biomechanika sportu, pedagogika sportu, psychologia sportu, 篡wienie i odnowa biologiczna, zarz康zanie i marketing, pierwsza pomoc, itp.)

  

• Cz窷 specjalistyczna (teoria i praktyka) - 300 godzin lekcyjnych (187,5 godzin zegarowych):

    • 鑿iczenia, wyk豉dy, warsztaty – 150 godzin lekcyjnych (112,5 h zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

    • Praca w豉sna kursanta i samokszta販enie - 100 h lekcyjnych (75 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursant闚 wyznaczonych zada: np. opracowanie regulamin闚 zawod闚 sportowych, opracowanie rocznego planu szkolenia, rozpisania mikro i mezocykli treningowych, przygotowanie konspekt闚 na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zaj璚iach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zada. 

    • Praktyki trenerskie - w liczbie 50 h lekcyjnych (37,5 h zegarowych) odbywane s w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesi璚y po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez trener闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie trenerom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania dyplomu trenerskiego jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk trenerskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

3.      Terminy i miejsce zaj耩 kursu na trenera 2 klasy p造wania

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造 CO TYDZIE w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach sob 10.00 - 19.00, niedz. 9.00 - 16.00 na obiektach dydaktycznych sportowych na Bemowie. Szczeg馧owe informacje zostan podane przed kursem na stronie i rozes豉ne uczestnikom na maile.

Planujemy wyk豉dy w Szkole Podstawowej nr 364 ul. Andriollego 1, Bemowo, wjazd od ul. Wroc豉wskiej przy ZUSie, dojazd autobusami  122  167  171  406  507  E-2  do przystanku WIDAWSKA, lub  autobusami N01  N45  N95 i tramwajami  5   23   24   28  do przystanku ORLICH GNIAZD - zobacz mapk

a praktyka p造walnia przy ul. Konwiktorskiej 6, Warszawa, dojazd komunikacj miejsk  autobusami 116, 122, 127, 175, 195, 303, 503,508, tramwajami: 6, 15, 18, 35, 36, mapka: https://goo.gl/maps/ZvCpHuhGEmy (najcz窷ciej prowadzimy kursy na tym obiekcie) lub ewentualnie p造walnia przy ul. Inflanckiej 8, Warszawa; dojazd komunikacj miejsk do przystanku Baseny Inflancka autobusami: 205, 500 tramwajami 1, 28  mapka: http://pas.edu.pl/inflancka


 

4.      Uczestnicy kursu na trenera II klasy p造wania

Uczestnikiem kursu mo瞠 by osoba, kt鏎a:

1. uko鎍zy豉 18 lat;

2. posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie (wymagane jest dostarczenie na rozpocz璚ie kursu kserokopii dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze, matura nie jest ustawowo wymagana, osoby bez 鈔edniego wykszta販enia mog bra udzia w szkoleniu, ale nie mog otrzyma dyplomu trenera II klasy, jedyne stosowne za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kursu);

3. posiada ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 na okres kursu (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na podaniu o przyj璚ie na kurs);

4. nie ma przeciwwskaza zdrowotnych i lekarskich do udzia逝 w kursie trenerskim (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na podaniu o przyj璚ie na kurs);

5. nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo (zobacz wykaz przest瘼stw), o kt鏎ym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z p騧n. zm.), lub okre郵one w rozdziale XIX, XXIII, z wyj徠kiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p騧n. zm.).” (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na podaniu o przyj璚ie na kurs);

6. posiada wysok sprawno嗆 fizyczn pozwalaj帷a na swobodne wykonywanie 獞icze i wytrzymanie kilku godzin zaj耩 ruchowych pod rz康;

7. posiada legitymacj instruktora sportu specjalno嗆 p造wanie uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu RP lub uko鎍zy豉 kurs instruktora p造wania w PAS. Osoby, kt鏎e maj inne legitymacje instruktora p造wania (np. rekreacji ruchowej, zdobyte w innych krajach, uzyskane w innych latach ni podane powy瞠j itd.) mog warunkowo bra udzia w kursie trenera 2 klasy, ale musz w jego trakcie spe軟i dodatkowe wymogi ustalone indywidualnie przez PAS (np. zrobienie kursu wyr闚nawczego, napisanie samej pracy pisemnej tzw. "wyr闚nawczej", zdanie egzaminu instruktorskiego, zdanie cz. og鏊nej itp. za uiszczeniem dodatkowych op豉t). W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy przed kursem i przes豉nie mailem skanu swoich uprawnie do weryfikacji i szczeg馧owych ustalenia warunk闚 udzia逝.

 

Licencja trenera II klasy PZP jest wydawana osobom, kt鏎e spe軟i okre郵one wymagania ustalone przez Zarz康 PZP (m. in. uko鎍zenie licencjonowanego kursu, uiszczenie op豉ty licencyjnej ok. 80z, udzia w kursokonferencjach, posiadaj odpowiedni sta sportowy/szkoleniowy itp.). Szczeg馧y s podane na stronie zwi您ku.


5.      Planowana kadra kursu na trenera II klasy p造wania

Micha "S璠rol" S璠rowski - moderator i kierownik organizacyjny kursu, trener pierwszej klasy p造wania, dzia szkolenia i cz這nek Zarzadu Polskiego Zwi您ku P造wackiego, wieloletni wyk豉dowca na kursach trenerskich i instruktorskich,  wielokrotny mistrz i rekordzista Polski stylem grzbietowym, wielokrotny medalista Masters  oraz mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym. Na Mistrzostwach Europy Junior闚 w jednym z wy軼ig闚 pokona samego Aleksandra Popowa. Absolwent Szko造 Mistrzostwa Sportowego i warszawskiej AWF. By造 zawodnik Juvenii - Kormoran Olsztyn i AZS-AWF Warszawa, znakomity trener i metodyk treningu sportowego.

oraz trenerzy klasy I i Mistrzowskiej, s璠ziowie, wybitni zawodnicy p造wania, przedstawiciele WMOZP i PZP, doktorzy nauk o kulturze fizycznej.

 

6.      Cena kursu na trenera II klasy p造wania

·         Koszt kursu:  2.900 z brutto

v P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 500 z przy zapisie, reszta do rozpocz璚ia kursu (pierwsze zaj璚ia)

v Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

v Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty. W tym celu prosimy o mail z pro軸a o wystawienie rachunku przelewowego i danymi podmiotu

v W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, skierowanie na praktyki trenerskie, materia造 do zaj耩.

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Trenerski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie za鈍iadczenia i dyplomu trenera, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

 

7.      Planowany ramowy program kursu na trenera 2 klasy p造wania

Tre軼i programowe wg programu PZP umieszczone za zgod PZP.

WYKxDY

 1. Charakterystyka dyscypliny - podstawowe informacje o ewolucji p造wania sportowego w Polsce i na 鈍iecie, funkcja p造wania w kulturze fizycznej, znaczenie p造wania sportowego, organizacja i bezpiecze雟two zaj耩 w 鈍ietle przepis闚 prawnych i regulamin闚.
 2. Charakterystyka dyscypliny - realizacja zada szkoleniowych i sportowych - uczestnictwo w treningu, modele organizacji trening闚, zgrupowa, konsultacji, uczestnictwo w zawodach jako przejaw walki sportowej w 鈍ietle przepis闚 i regulamin闚, model organizacji zawod闚 p造wackich.
 3. Teoretyczne podstawy p造wania - 鈔odowisko wodne miejsce wysi趾u p造waka - cechy fizyczne 鈔odowiska wodnego – hydrostatyka; cechy budowy cia豉 cz這wieka – p造walno嗆. Poruszanie si w wodzie - podstawowe ruchy nap璠owe; si造 dzia豉j帷e podczas p造wania – hydrodynamika; praca mi窷niowa, oddychanie, u這瞠nie i kszta速 cia豉.
 4. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w p造waniu – ewolucja metod i 鈔odk闚 w nauczaniu i treningu p造wackim, kszta速owanie techniki we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej; wp造w uzdolnie ruchowych na tempo post瘼闚 przyswajania techniki p造wania.
 5. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w p造waniu – etapy nauczania p造wania, dob鏎 鈔odk闚 treningowych i dozowanie obci捫e w przebiegu szkolenia jako zakres i nat篹enie pracy treningowej; techniczne 鈔odki i pomoce dydaktyczne stosowane w nauczaniu i doskonaleniu techniki p造wania.
 6. Analiza sportowej techniki p造wania – kierunki i metody bada nad sportow technik p造wania przebieg ruch闚 nap璠owych - biomechaniczna analiza techniki p造wania stylami sportowymi – styl grzbietowy.
 7. Analiza sportowej techniki p造wania – kierunki i metody bada nad sportow technik p造wania przebieg ruch闚 nap璠owych - biomechaniczna analiza techniki p造wania stylami sportowymi – styl dowolny, kraul.
 8. Analiza sportowej techniki p造wania – kierunki i metody bada nad sportow technik p造wania przebieg ruch闚 nap璠owych - biomechaniczna analiza techniki p造wania stylami sportowymi – styl klasyczny.
 9. Analiza sportowej techniki p造wania – kierunki i metody bada nad sportow technik p造wania przebieg ruch闚 nap璠owych - biomechaniczna analiza techniki p造wania stylami sportowymi – styl motylkowy.
 10. Analiza sportowej techniki p造wania – kierunki i metody bada nad sportow technik p造wania przebieg ruch闚 nap璠owych - biomechaniczna analiza: starty i nawroty.
 11. Analiza sportowej techniki p造wania – charakterystyka zmian techniki poszczeg鏊nych sposob闚 p造wania sportowego.
 12. Analiza sportowej techniki p造wania – wsp馧czesne sposoby bada i kryteria oceny techniki p造wania, analiza struktury wy軼igu p造wackiego.
 13. Analiza sportowej techniki p造wania – zastosowanie podstawowych kryteri闚 oceny techniki p造wania w specjalizacji stylowej i dystansowej, cz瘰totliwo嗆 ruch闚, d逝go嗆 kroku p造wackiego.
 14. Analiza sportowej techniki p造wania – praca nad technik p造wania z wykorzystaniem 鈔odk闚 audiowizualnych oraz program闚 komputerowych. Analiza zapisu video techniki styl闚: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy oraz start闚 i nawrot闚.
 15. Analiza sportowej techniki p造wania – praca nad technik p造wania z wykorzystaniem 鈔odk闚 audiowizualnych oraz program闚 komputerowych. Analiza zapisu video techniki styl闚: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy oraz start闚 i nawrot闚.
 16. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w p造waniu – wykorzystanie trena瞠r闚 w przygotowaniu og鏊nym, ukierunkowanym i specjalnym; efekty szkolenia.
 17. Wsp馧czesna technologia treningu sportowego p造waka - struktura i tre軼i szkolenia p造waka, diagnoza, prognoza.
 18. Wsp馧czesna technologia treningu sportowego p造waka - struktura i tre軼i szkolenia p造waka, planowanie, programowanie, projektowanie pracy szkoleniowej w p造waniu.
 19. Wsp馧czesna technologia treningu sportowego p造waka - klasyfikacja wysi趾u p造waka.
 20. Wsp馧czesna technologia treningu sportowego p造waka - rejestrowanie obci捫enia treningowego jednostki treningowej; elementarne sterowanie sk豉dowymi obci捫enia - obj皻o嗆 i intensywno嗆 treningu.
 21. Wsp馧czesna technologia treningu sportowego p造waka - obci捫enia treningowe - opracowanie plan闚 i analiza skuteczno軼i przygotowania p造waka.
 22. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – wytrzyma這嗆 jako sk豉dowa profilu motoryczno軼i w p造waniu.
 23. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – szybko嗆 jako sk豉dowa profilu motoryczno軼i w p造waniu.
 24. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – si豉 jako sk豉dowa profilu motoryczno軼i w p造waniu.
 25. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – gibko嗆 jako sk豉dowa profilu motoryczno軼i w p造waniu.
 26. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – koordynacja ruchowa jako sk豉dowa profilu motoryczno軼i w p造waniu.
 27. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – rozwa瘸nia nad w豉軼iwo軼iami psychofizycznymi mistrza w p造waniu – w豉軼iwo軼i budowy cia豉, sylwetki p造waka/czki reprezentuj帷ego/ej odmienne style.
 28. Psychomotoryczno嗆 p造waka – rozw鎩 sprawno軼i p造wackiej i jej kontrola – rozgrzewka na l康zie i w wodzie jako integralna cz窷 realizacji zada szkoleniowych i sportowych w p造waniu.
 29. Osi庵ni璚ia p造waka, wyniki sportowe – 廝鏚這 do analizy struktury wy軼igu p造wackiego – analiza dynamiki rozwoju wynik闚 sportowych w p造waniu; rozw鎩 przebiegu osi庵anych rezultat闚 w karierze zawodnik闚.
 30. Osi庵ni璚ia p造waka, wyniki sportowe – 廝鏚這 do analizy struktury wy軼igu p造wackiego – analiza dynamiki rozwoju wynik闚 sportowych w p造waniu; rozw鎩 przebiegu osi庵anych rezultat闚 w karierze zawodnik闚.
 31. Osi庵ni璚ia p造waka, wyniki sportowe – 廝鏚這 do analizy struktury wy軼igu p造wackiego – badanie struktury wybranych wy軼ig闚 p造wackich; badanie rozk豉du tempa p造wania w wy軼igach i jego wp造wu na ko鎍owy rezultat; badania rozwojowe wynik闚 p造wak闚 w 鈍ietle punktacji i tabel.
 32. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – trening wysokog鏎ski w p造waniu.
 33. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – czynniki stymuluj帷e skuteczno嗆 treningu - odnowa biologiczna.
 34. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – czynniki stymuluj帷e skuteczno嗆 treningu - 篡wienie i suplementacja.
 35. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – specyfika p造wania os鏏 niepe軟osprawnych.
 36. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – periodyzacja – struktura, funkcje i tre軼i cykli treningowych.
 37. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – dokumentacja szkolenia.
 38. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – monitorowanie treningu.
 39. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – procedura kontroli antydopingowej.
 40. Wybrane aspekty szkolenia w p造waniu – nie tradycyjne metody treningowe podnosz帷e skuteczno嗆 szkolenia p造waka.
 41. Raportowanie - analiza realizacji trening闚 wybranych sekcji p造wania na r騜nym poziomie szkolenia sportowego, obserwacja zawod闚 w p造waniu i analiza skuteczno軼i startu wybranych zawodnik闚, analiza sportowej techniki p造wania w 鈍ietle przepis闚 FINA

灣ICZENIA

 1. Kwalifikacja - sprawdzian umiej皻no軼i p造wania stylami – kraul, grzbietowym, klasycznym i motylkowym (100m stylem zmiennym).
 2. Kszta速owanie techniki stylem grzbietowym we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej, 鈔odki treningowe w doskonaleniu techniki p造wania stylem grzbietowym.
 3. Kszta速owanie techniki stylem kraulem we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej, 鈔odki treningowe w doskonaleniu techniki p造wania stylem kraul.
 4. Kszta速owanie techniki stylem klasycznym we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej, 鈔odki treningowe w doskonaleniu techniki p造wania stylem klasycznym.
 5. Kszta速owanie techniki stylem motylkowym we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej, 鈔odki treningowe w doskonaleniu techniki p造wania stylem motylkowym.
 6. Kszta速owanie techniki start闚 we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej, 鈔odki treningowe w doskonaleniu start闚.
 7. Kszta速owanie techniki nawrot闚 we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej, 鈔odki treningowe w doskonaleniu nawrot闚.
 8. Praktyczne zastosowanie test闚 oceny sportowej techniki p造wania stylem grzbietowym przy zastosowaniu 鈔odk闚 audiowizualnych.
 9. Praktyczne zastosowanie test闚 oceny sportowej techniki p造wania stylem kraul przy zastosowaniu 鈔odk闚 audiowizualnych.
 10. Praktyczne zastosowanie test闚 oceny sportowej techniki p造wania stylem klasycznym przy zastosowaniu 鈔odk闚 audiowizualnych.
 11. Praktyczne zastosowanie test闚 oceny sportowej techniki p造wania stylem motylkowym przy zastosowaniu 鈔odk闚 audiowizualnych.
 12. Praktyczne zastosowanie test闚 oceny sportowej techniki wykonywania start闚 i nawrot闚 przy zastosowaniu 鈔odk闚 audiowizualnych.
 13. Praktyczne zastosowanie test闚 oceny sportowych technik p造wackich przy zastosowaniu podstawowych kryteri闚 (czas p造wania a cz瘰totliwo嗆 i d逝go嗆 kroku p造wackiego).
 14. Kszta速owanie techniki we wst瘼nej fazie uzyskiwania sprawno軼i p造wackiej - nie standardowe 鈔odki treningowe w doskonaleniu pracy n鏬 w pozycji pionowej.
 15. Realizacja zada szkoleniowych i sportowych - uczestnictwo w treningu i zawodach jako przejaw walki sportowej w 鈍ietle przepis闚 i regulamin闚.
 16. Formy, 鈔odki i metody treningowe w og鏊nym przygotowaniu p造waka – zastosowanie w praktyce.
 17. Formy, 鈔odki i metody treningowe w ukierunkowanym przygotowaniu p造waka – zastosowanie w praktyce.
 18. Formy, 鈔odki i metody treningowe w specjalnym przygotowaniu p造waka – zastosowanie w praktyce.
 19. Klasyfikacja wysi趾u p造waka - okre郵anie intensywno軼i 鈔odk闚 treningowych na podstawie czasu p造wania.
 20. Klasyfikacja wysi趾u p造waka - okre郵anie intensywno軼i 鈔odk闚 treningowych na podstawie odpowiedzi uk豉du kr捫enia.
 21. Klasyfikacja wysi趾u p造waka - okre郵anie intensywno軼i 鈔odk闚 treningowych na podstawie zakwaszenia krwi.
 22. Praktyczny dob鏎 鈔odk闚 treningowych i dozowanie obci捫e w przebiegu szkolenia jako zakres i nat篹enie pracy treningowej w kszta速owaniu wytrzyma這軼i.
 23. Praktyczny dob鏎 鈔odk闚 treningowych i dozowanie obci捫e w przebiegu szkolenia jako zakres i nat篹enie pracy treningowej w kszta速owaniu szybko軼i.
 24. Praktyczny dob鏎 鈔odk闚 treningowych i dozowanie obci捫e w przebiegu szkolenia jako zakres i nat篹enie pracy treningowej w kszta速owaniu si造.
 25. Praktyczny dob鏎 鈔odk闚 treningowych i dozowanie obci捫e w przebiegu szkolenia jako zakres i nat篹enie pracy treningowej w kszta速owaniu gibko軼i.
 26. Praktyczne wykorzystanie trena瞠r闚 w przygotowaniu og鏊nym, ukierunkowanym i specjalnym p造waka.
 27. Realizacja wybranych zada treningowych z przyborami stosowanymi w treningu p造wackim.
 28. Monitorowanie treningu - praktyczne zastosowanie bada oceniaj帷ych stan wytrenowania zawodnika w p造waniu.
 29. Monitorowanie treningu - praktyczne zastosowanie bada oceniaj帷ych stan wytrenowania zawodnika w p造waniu.
 30. Struktura wy軼igu p造wackiego. Planowanie i analiza rozk豉d闚 szybko軼i p造wania na r騜nych dystansach. Pomiary i notowania mi璠zyczas闚 w treningu, rozk豉d tempa.
 31. Udzia w zawodach p造wackich - analiza rozk豉d闚 szybko軼i p造wania na r騜nych dystansach. Pomiary i notowania mi璠zyczas闚, rozk豉du tempa wybranych zawodnik闚
 32. Praktyczny dob鏎 鈔odk闚 treningowych i dozowanie obci捫e w przebiegu szkolenia jako zakres i nat篹enie pracy treningowej z uwzgl璠nieniem etapu, cyklu szkolenia i celu treningu – prowadzenie wybranych jednostek treningowych o charakterze kontrolnym.
 33. Kwalifikacja - sprawdzian umiej皻no軼i p造wania stylami – kraul, grzbietowym, klasycznym i motylkowym (200m stylem zmiennym).
 34. Praktyki – udzia w szkoleniu wybranych grup szkoleniowych.


Powy窺ze zagadnienia cz窷ciowo zostan zrealizowane na zaj璚iach, a cz窷ciowo samodzielnie przez kursant闚 w ramach samokszta販enia poprzez materia造 szkoleniowe oraz niezb璠n literatur:

1. Bartkowiak E., (1995), Sportowa technika p造wania, RCMSzKFiS, Warszawa.

2. Bartkowiak E., (2008), P造wanie sportowe, COS, Warszawa

3. Karpi雟ki R., (2012), P造wanie sportowe, korekcyjne i rekreacyjne, AWF Katowice, 2012

4. P豉tonow W.N., (1997), Trening wyczynowy w p造waniu, RCMSzKFiS, Warszawa

5. P豉tonow W.N., (2000), P造wanie, Olimpijska Literatura, Kij闚

6. Przepisy FINA (PZP)

7. Rakowski M., (2008), Nowoczesny trening p造wacki, CRS Rafa


 

8.      Procedura zg這szenia kursu na trenera 2 klasy p造wania

na kurs edycji "WIOSNA" zapisy s do 27 maja
na kurs edycji "JESIE " zapi
sy s do 3 wrze郾ia
 

 1. Wp豉ci 500 z pierwszej raty (lub pe軟 kwot) na konto bankowe: 
                                   POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/鏚)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytu貫m: trener 2 klasy PΧWANIA Warszawa, imi i nazwisko kursanta
 2.  

  2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia

   

   - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebra wymagane dokumenty:

  1. Kserokopi 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

  2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty)

  3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. KSEROKOPI LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU, specjalno嗆 PΧWANIE

  4. Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu na trenera 2 klasy p造wania

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi ten dokument na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl