KURS INSTRUKTORA WSPINACZKI, KURS NA INSTRUKTORA WSPINACZKI, KURS INSTRUKTORA WSPINACZKI SKAŁKOWEJ

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs instruktora sportu WSPINACZKI SPORTOWEJ

kurs na instruktora rekreacji WSPINACZKI SKAŁKOWEJ

w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej
(dol. Bolechowicka i Kobylańska), baza w Brandysówce lub Karnowicach

(jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu,
specjalność: wspinaczka sportowa)

czas trwania: 10 dni codziennie

planowane terminy:

20 kwietnia - 20 czerwca 2020 (kwietniowy)
 kurs realizowany w 2 etapach z uwagi na epidemię
20-22 kwietnia teoria wspinaczki on-line (platforma zoom)
12-20 czerwca praktyka w skałach
 

11 - 20 wrzesień 2020 (wrześniowy) - dużo wolnych miejsc, ale z racji wysokiego sezonu ten termin jest droższy o 200 zł, czyli pełna opłata w tym terminie wynosi 1490 lub 1840 zł
 

 9 - 18 października 2020 (październikowy)
- brak wolnych miejsc
(dostępna lista rezerwowa na którą można się zapisywać analogicznie jak na kurs, w przypadku zwalniania się miejsc będziemy się kontaktować wg kolejności zgłoszeń)
 

kurs instruktora wspinaczki kurs instruktora wspinaczki kurs instruktora wspinaczki


zobacz zdjęcia z kilku ostatnich edycji: jesień 2019, marzec 2019, wrzesień 2018,

Ten kurs od 12 lat cieszy się bardzo dużą popularnością. Na obie edycje w 2018 i 2019 roku wolne miejsca kończyły się ok. 30 dni przed danym terminem, dlatego jeśli ktoś jest zdecydowany to prosimy nie zwlekać z zapisem i wpłatą min. 1 raty.


kurs oceniony przez uczestników jako najlepszy tego typu kurs w Polsce!:

"Pełny profesjonalizm ze strony prowadzących ten kurs Kuby i Piotra. Po raz pierwszy kurs na którym nie było tylko Pana wykładowcy i suchej teorii z kosmosu a realia i umiejętne zaangażowanie całej grupy uczestników kursu. Świetna integracja zespołu oraz wiele ciekawych aspektów jak praca z osobami niepełnosprawnymi itp. Nowatorska metoda prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych!!! Mam nadzieję że wszyscy uczestnicy potwierdzą w pełni moje zdanie. 100 % zadowolenia!!!! Zero nudy!!! Gorąco polecam!!!:)"

"Kurs w którym uczestniczyłem przerósł moje oczekiwania. Bardzo profesjonalnie przeprowadzona część specjalistyczna jak i teoretyczna zajęć. Zazwyczaj na kursach w których uczestniczyłem jakiś czas temu była tylko schematycznie przedstawiana teoria przez Pana prowadzącego i ludzie którzy zasypiali z nudy gdy ten przez 8 h nawijał. W tym przypadku forma warsztatów i pomysłowość prowadzenia zajęć aktywnie angażowała wszystkich uczestników kursu z których naprawdę wynosiliśmy wiele konkretnej wiedzy. W zajęciach praktycznych też wiele nowych i ciekawych rzeczy które przydadzą się w kształceniu adeptów wspinaczki tym bardziej, że aura jak na wrzesień dopisała. Przede wszystkim wymiana wspólnych doświadczeń których nie znajdziemy w żadnych książkach. Wielkie dzięki za profesjonalizm dla Jakuba Rozbickiego i Piotra Kruczka oraz samych kursantów. 100 % zadowolenia i 0 nudy. Mam nadzieję, że przyszli uczestnicy to potwierdzą. Gorąco polecam!!!!!"

"Plusy: świetna atmosfera, ogromna fachowość i doświadczenie prowadzących, zaskakująca \"część miękka\" (społeczna) zajęć
Średnio: brakowało mi zajęć poświęconych zaawansowanemu treningowi, ew. bilansowaniu diety sportowca
Ośrodek w Karniowicach w zupełności wystarczający dla zahartowanych ludzi gór ;)"

"1. Kurs zorganizowany sprawnie, bez zbędnych informacji i powielania wszystkim znanej już wiedzy.
2. Wszyscy prowadzący bez zastrzeżeń, w pełni wywiązujący się ze swoich obowiązków.
3. Program dość szeroki, oczekiwania były ustalone na starcie i w 99% pojawiły się w trakcie kursu."

"W skali 1 do 10:
prowadzący - 10
program - 9
obiekty 8
poziom meytoryczny - 9
Ogólnie 9" 

"101 % zadowolenia i 101 % profesjonalne przygotowanie Kuby Rozbickiego."

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 • Centrum Wspinania VERTIGO - Jakub Rozbicki


1.      Uprawnienia kursu instruktora wspinaczki

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, umożliwiającym na podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

• Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje instruktorskie tym osobom, które uprawiają skalną wspinaczkę na odpowiednio wysokim poziomie i chciałyby uzyskać możliwość profesjonalnego nauczania adeptów.

• Absolwenci kursu, po uzupełnieniu kursu o cześć ogólna i praktyki, otrzymują stopień instruktora wspinaczki sportowej / wspinaczki skałkowej, uprawniający do prowadzenia różnego rodzaju zajęć wspinaczkowych i szkolenia: na sztucznych ścianach wspinaczkowych (wspinaczka halowa), a także na
skałach plenerowych na drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi, również wielowyciągowych.

• Powyższe uprawnienia pozwalają na zatrudnienie w związkach, klubach sportowych, klubach rekreacyjnych, ośrodkach sportu, komercyjnych ośrodkach wspinaczki halowej, szkołach wspinaczki (halowej i skałkowej), a także mogą być angażowani do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych.

• Kurs składa się z trzech części: ogólnej, dotyczącej ogólnej wiedzy o teorii i praktyce sportu, fizjologii wysiłku, zasadach treningu itp. oraz specjalistycznej – wspinaczkowej oraz praktyk.

 

 

Legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 

 

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora wspinaczki

• Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 96 godzin lekcyjnych (72 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie - 24 h lekcyjnych (18 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora wspinaczki

Kurs odbywa się w skałkach podkrakowskich (dol. Bolechowicka i Kobylańska).

Baza kursu i zajęcia teoretyczne odbywają się w:
(najczęściej) 1. Brandysówce
www.dolinabedkowska.pl , więc w miarę możliwości polecamy noclegi tam lub jak najbliżej tego miejsca (https://goo.gl/maps/aFDm1vqPsx12 lub

(sporadycznie) 2. Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Działa tu hotel o standardzie turystycznym. Szczegóły kliknij: https://modr.dobrynocleg.pl/  Tutaj jest możliwość zakwaterowania osób spoza Krakowa (cena noclegu ok. 28 zł, standard turystyczny, możliwość korzystania z w pełni wyposażonej kuchni, osoby chętne do noclegów prosimy o kontakt z krozbicki@wspinanievertigo.com)

A praktyka na pobliskich skałkach. Uprzedzamy że mogą się zdarzyć ewentualne zajęcia (zwykle jeden dzień na kursie) na ściance wspinaczkowej w Krakowie, które kosztują dodatkowo ok. 20-30 zł za osobę i nie jest to wliczone w cenę kursu.


Egzamin sprawdzający umiejętności i wiedzę kandydatów: Dolina Bolechowicka lub "Dupa Słonia", piątek przed kursem o g. 11.00 - wspinaczka po drodze o stopniu trudności VI.2 / VI.2+ w stylu flash. Osoby, które nie zdadzą egzaminu, ale mają wysokie umiejętności i wiedzę, mogą zostać warunkowo dopuszczone do udziału w kursie i zaliczą egzamin w przyszłości. Alternatywą może być też uzyskanie zamiast legitymacji instruktora sportu legitymacji instruktora rekreacji ruchowej po pokonaniu drogi o stopniu trudności VI.0

Początek zajęć dydaktycznych to sobota godzina 9.00. Zajęcia będą trwały codziennie od 9.00 do 19.00. Egzaminy specjalistyczne w niedzielę ostatniego dnia kursu.

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z tej części zaplanowany jest pod koniec kursu.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać na miesiąc przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.


4.
      Uczestnicy kursu instruktora wspinaczki

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

Egzamin sprawdzający kandydatów: Dolina Bolechowicka lub "Dupa Słonia", piątek przed kursem o g. 11.00 - wspinaczka po drodze
o stopniu trudności VI.2 / VI.2+ w stylu flash.

Osoby, które nie zdadzą egzaminu, ale mają wysokie umiejętności i wiedzę, mogą zostać warunkowo dopuszczone do udziału w kursie i zaliczą egzamin w przyszłości. Alternatywą może być też uzyskanie zamiast legitymacji instruktora sportu legitymacji instruktora rekreacji ruchowej po pokonaniu drogi o stopniu trudności VI.0

Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności do przystąpienia do kursu instruktorskiego skontaktuj się z kierownikiem kursu krozbicki@wspinanievertigo.com

Kursanci muszą dysponować własnym sprzętem wspinaczkowym: kask, uprząż, buty wspinaczkowe, strój sportowy, lina pojedyncza 50 m, uprząż, 3 karabinki HMS, przyrząd dwufunkcyjny - (reverso, ATC guide), 8 pętli z taśmy (6 krótkich, 2 długie), 10-12 ekspresów, 6-8 wolnych karabinków.

oraz przed kursem przeczytać BARDZO DOKŁADNIE materiały dostępne na stronie internetowej http://wspinanievertigo.com/ w zakładce PORADNIK

oraz materiały szkoleniowe na stronach:
http://www.pza.org.pl/szkolenie/index.acs
http://betlejemka.org.pl/materialy-edukacyjne/

Informacje szczegółowe i pytania proszę kierować na adres: krozbicki@wspinanievertigo.com

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora wspinaczki

główny prowadzący Jakub Rozbicki - od 2002 roku Instruktor Wspinaczki Sportowej, Poprowadził wiele dróg w polskich skałach o najwyższych stopniach trudności, m.in: Tyrannosaurus Rex VI.7, Hipnofotofilia VI.6+, Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną VI.6+, Wściekłe Psy VI.6+, Spotland na Mściwoja VI.6/6+, Turek w Łazience VI.6 – to tylko niektóre ekstremalne propozycje wkomponowane w krajobraz jurajskich ostańców jego autorstwa. W 2007 roku pokonał solo bez asekuracji Międzymiastową na Mnichu VI+ oraz Lobby z Byczkowskim na Kościelcu VI. Wspina się również w Alpach. więcej na http://wspinanievertigo.com/

zobacz drogę ROZGRZESZENIE VI.6+ w wykonaniu Jakuba Rozbickiego:  https://www.facebook.com/climbpl/videos/1338912906151697/

oraz wspomagająco inni instruktorzy i trenerzy, np.: Piotr Kruczek - Instruktor Wspinaczki Sportowej,  Rafał Nowak - redaktor naczelny Magazynu Górskiego, Maciej Książko - kierownik ŚDP Caritas6.      Cena kursu instruktora wspinaczki

·         Część specjalistyczna z wspinaczki       1290 zł brutto*

·         Część ogólna                                     350 zł brutto

                                          RAZEM obie części:          1.640 zł brutto*

* Termin wrzesień 2020 jest droższy o 200 zł z powodu wysokiego sezonu, więc cena za niego wynosi 1490 lub 1840 zł.

v    W cenę nie jest wliczone zakwaterowanie (ok 25-45 zl nocleg) i wyżywienie (we własnym zakresie). Korzystanie z noclegów nie jest obowiązkowe.

v    W cenę nie jest wliczone ewentualne (1 dzień) wejście na ściankę wspinaczkową (ok 20-30 zł za osobę) - decyzję o tym podejmuje prowadzący

v    Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora wspinaczki


Część teoretyczna

3 dni- 24 godziny zegarowe (32 h lekcyjne)

1.   Psychologiczne i coachingowe aspekty pracy instruktora (4 godziny-Jakub Rozbicki)

2.   Sztuczne ściany wspinaczkowe. Normy techniczne i zasady użytkowania. Bezpieczeństwo wspinania w hali (2 godziny-Jakub Rozbicki)

3.   Sprzęt i wyposażenie wspinacza. Zasady doboru i użytkowania. Oznakowanie (2 godziny-Jakub Rozbicki)

4.   Zasady asekuracji. Odpadnięcie. Zasady prowadzenia. Sposoby przechodzenia dróg wspinaczkowych (4 godziny-Jakub Rozbicki)

5.   Technika zjazdu. Wybrane techniki linowe (Jakub Rozbicki-2 godziny).

6.   Metodyka szkolenia. Nauczanie technik: ruchu, asekuracji, prowadzenia. Zasady organizacji szkolenia wspinaczkowego. (4 godziny-Jakub Rozbicki)

7.   Zasady organizacji i prowadzenia treningu wspinaczkowego (Jakub Rozbicki-2 godziny)

8.   Zawody wspinaczkowe. Zasady organizacji i sędziowania. Regulaminy. (Rafał Nowak-2 godziny)

9.        Wspinaczka osób niepełnosprawnych (Maciej Książko -2 godziny)


Część praktyczna

6 dni - 48 godzin zegarowych (64 h lekcyjne)

11.        Zasady wykorzystywania sztucznej ściany w procesie szkolenia wspinacza (halowego i plenerowego) - 8 godzin-zajęcia praktyczne na hali w Reni Sporcie (prowadzenie Jakub Rozbicki)

12.        Zajęcia praktyczne w skale - 40 godzin (prowadzenie Jakub Rozbicki oraz inni instruktorzy):

- wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
- praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
- wykorzystanie punktów naturalnych;
- łączenie punktów asekuracyjnch;
- budowanie stanowisk do wędki;
- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
- zakładanie stanowisk zjazdowych;
- przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
- zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
- zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
- rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
- wychodzenie po linie (prusikowanie);
- opuszczanie partnera na linie;
- uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
- technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
- przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
- opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).
Obowiązuje przeprowadzenie treningu asekuracji na zrzutni.

a po kursie Praktyki instruktorskie 22,5 h zegarowe (30 h lekcyjne) w wybranej szkole wspinaczki u instruktorów PZA

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.


8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora wspinaczki

ZAPISY na każdą edycję do 20 dni przed rozpoczęciem danego terminu
lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc (wtedy taka informacja pojawia się na górze tej strony przy danym terminie oraz w formularzu zgłoszeniowym z opcją zapisu na listę rezerwową) 
 

 1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

  POLSKA AKADEMIA SPORTU
  ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
  mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
  72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem: WSPINACZKA, termin kursu, imię i nazwisko kursanta

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia na stronie,

  - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty) (cała kwota powinna wpłynąć na konto PAS do rozpoczęcia zajęć)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

 

7. Kserokopię ubezpieczenia NNW obejmujące wspinaczkę skałkową

 


4.      Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora wspinaczki

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl