Intensywny KURS INSTRUKTORA PΧWANIA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA PΧWANIA W WARSZAWIE

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora sportu PΧWANIA w Warszawie

 

z LICENCJ Polskiego Zwi您ku P造wackiego
(na podst. porozumienia PZP - PAS z 7.09.2016)

kurs intensywny zaj璚ia codziennie

 jest to specjalistyczny kurs instruktora sportu,
specjalno嗆:
p造wanie

kolejne edycje tego kursu w Warszawie odb璠 si:

17 wrze郾ia -2 pa寮ziernika 2016 (intensywny, 16 dni)

22 pa寮ziernika-11 grudnia 2016 (weekendowy, 7 tygodni)

 4 - 19 lutego 2017 (intensywny, 16 dni)

 

osoby wst瘼nie zainteresowane tym kursem prosimy o bezp豉tn rezerwacj miejsca (jej wa積o嗆 wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udzia w kursie o zapisanie si na kurs i wp豉cenie pierwszej raty

zobacz polecane noclegi

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalno嗆: p造wanie)

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z p騧n. zm.) oraz rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.
      Uprawnienia kursu instruktora p造wania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora sportu w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAW O SPORCIE oraz rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje za鈍iadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg這wym programem kursu, numerem, podpisem i piecz璚i, umo磧iwiaj帷ym podj璚ie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora p造wania przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w zwi您kach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

Wz鏎 wydawanych dokument闚 dla absolwent闚 kursu: legitymacji w twardej im. sk鏎y oprawie, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w j瞛yku angielskim z programem kursu.

 

 

2.      Struktura kursu instruktora p造wania

• Cz窷 og鏊na kursu (teoria)–100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zaj璚iaz cz窷ci og鏊nejb璠 si odbywa造w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej). Ta cze嗆 ko鎍zy si egzaminem og鏊nym (pisemnym opisowym). Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Cz窷 og鏊na obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia og鏊na, anatomia czynno軼iowa aparatu ruchu, fizjologia cz這wieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysi趾u fizycznego, prawo w sporcie, emisja g這su, korektywa i kompensacja, 篡wienie i dietetyka, itp.). Materia造 i zagadnienia egzaminacyjne dost瘼ne s na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.
Z tej cz窷ci zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

  

• Cz窷 specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • 鑿iczenia, wyk豉dy, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

    • Praca w豉sna kursanta i samokszta販enie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursant闚 wyznaczonych zada: np. opracowanie regulamin闚 zawod闚 sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspekt闚 na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zaj璚iach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zada. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesi璚y po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.


3.      Terminy i miejsce zaj耩 kursu instruktora p造wania

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造 codziennie w planowanych godzinach 16.30 - 21.30 (w dni powszednie) i 11.00 - 16.00 (w weekendy) w Warszawie na obiekcie:

1. p造walnia Zesp馧 Szk馧 ul. Jana Paw豉 II 69, dojazd do przystanku „STAWKI” autobusami 157, tramwajami 16, 17, 33, 35 lub do przystanku RONDO „RADOSxWA” (dawne rondo Babka przy CH Arkadia) autobusami 205, 409, 500, 510, tramwajami 1, 22, 27, 28, wej軼ie na p造walni znajduje si z lewej strony budynku szko造 od parkingu samochodowego schodami na d馧, mapka http://goo.gl/maps/veuyq 

lub 2. O鈔odek „NAMYSΜWSKA”, ul. Namys這wska 8, dojazd do przystanku NAMYSΜWSKA tramwajami: 1, 4, 41 oraz autobusami: 135, 176, 212, 227, mapka dojazdu: https://goo.gl/maps/4sFL1

 

lub 3. p造walnia przy ul. Inflanckiej 8, Warszawa; dojazd komunikacj miejsk do przystanku Baseny Inflancka autobusami: 205, 500 tramwajami 1, 28  mapka: http://pas.edu.pl/inflancka

 

W niekt鏎e weekendy dojd dodatkowe wyk豉dy z techniki, metodyki i przepis闚 p造wania.  W niekt鏎e dni godziny i miejsce zaj耩 mog ulec zmianie. Informacja szczeg馧owa o godzinie i miejscu pierwszych zaj璚iach jest wysy豉na mailem w 鈔od wieczorem 3 dni przed kursem.

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej odb璠zie si w trakcie kursu.

Materia造 do samodzielnej nauki mo積a uzyska przed rozpocz璚iem kursu. W tym celu nale篡 wp豉ci min. 350 z i wys豉 maila (najlepiej do陰czaj帷 potwierdzenie wp豉ty lub przelewu w formie skanu) z pro軸 o podanie loginu i has豉 dost瘼u.

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora p造wania

Uczestnikiem kursu mo瞠 by osoba, kt鏎a:

1. uko鎍zy豉 18 lat;

2. posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie (wymagane jest dostarczenie na rozpocz璚ie kursu kserokopii dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze);

3. posiada ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 na okres kursu (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na podaniu o przyj璚ie na kurs);

4. nie ma przeciwwskaza zdrowotnych i lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na podaniu o przyj璚ie na kurs);

5. nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo (zobacz wykaz przest瘼stw), o kt鏎ym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z p騧n. zm.), lub okre郵one w rozdziale XIX, XXIII, z wyj徠kiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p騧n. zm.).” (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na podaniu o przyj璚ie na kurs);

6. posiada wysok sprawno嗆 fizyczn pozwalaj帷a na swobodne wykonywanie 獞icze i wytrzymanie kilku godzin zaj耩 ruchowych pod rz康;

7. interesuje si dan dyscyplin (czyta specjalistyczn literatur, portale bran穎we), zna 獞iczenia i zagadnienia podane w programie kursu, posiada dobr umiej皻no嗆 p造wania 4 stylami.

5.      Planowana kadra kursu instruktora p造wania

Kierownik programowy kursu: mgr Magdalena Wojtakajtis

 

prowadz帷y: trenerzy p造wania m.in:

mgr Aneta Stawiarz (metodyka nauczania p造wanie dzieci i m這dzie篡),

mgr Micha S璠rowski (technika sportowa, slekcja i nab鏎)

 

ewentualnie tak瞠:
mgr Maciej Badowski (ratownictwo wodne)

mgr Anna Kula (p造wanie niemowl徠),
mgr Waldemar Madej (p造wnie niepe軟osprawnych),
mgr Pawe Lewandowski (technika i metodyka p造wania)


6.      Cena kursu kursu instruktora p造wania

·         Cz窷 specjalistyczna z p造wania           899 z brutto

·         Cz窷 og鏊na                                     350 z brutto

                                          RAZEM obie cz窷ci:          1.249 z brutto

v     Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

v     P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 400 z przy zapisie, pozosta豉 kwota do rozpocz璚ia kursu

v     Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

v     Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, materia造 do zaj耩.

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

7.      Planowany ramowy program kursu kursu instruktora p造wania

 1. Technika p造wania sportowego poszczeg鏊nymi stylami p造wackimi oraz skok闚 startowych i nawrot闚.
 2. Podstawy naboru i selekcji do sportu p造wackiego.
 3. Podstawowa sprawno嗆 fizyczna zawodnika uprawiaj帷ego p造wanie.
 4. Podstawy treningu p造wackiego dzieci i m這dzie篡.
 5. Sport p造wacki aktywno軼i ca這篡ciow.
 6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora p造wania.
 7. Zasady bezpiecze雟twa na p造walniach.
 8. Odpowiedzialno嗆 cywilna i karna instruktora p造wania.
 9. Przygotowanie og鏊norozwojowe w treningu p造wackim.
 10. Podstawy biomechaniki p造wania sportowego.
 11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy p造wania.
 12. Organizacja polskiego sportu p造wackiego.
 13. Przepisy p造wania.
 14. Podstawowe cechy 鈔odowiska wodnego, znajomo嗆 si dzia豉j帷ych na cz這wieka.
 15. Rola rozgrzewki w treningu p造wackim.
 16. Zabawy i gry w wodzie bardzo p造tkiej, p造tkiej i 鈔ednio g喚bokiej. Rola 獞icze oswajaj帷ych z wod.
 17. Technika p造wania sportowego poszczeg鏊nymi stylami p造wackimi: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem.
 18. Technika wykonywania skok闚 startowych i nawrot闚 do poszczeg鏊nych styl闚.
 19. Metodyka nauczania p造wania sportowymi stylami p造wackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrot闚.
 20. Podstawy treningu sportowego w p造waniu dla dzieci i m這dzie篡.
 21. Wykorzystanie specjalistycznego sprz皻u w treningu sportowym dzieci i m這dzie篡.
 22. Ewentualnie dodatkowe tematy, np.: p造wanie niemowl徠, aqua aerobic, podstawy ratownictwa wodnego, total immersion

 Szczeg馧owy program i tre軼i zostan przedstawione na pierwszych zaj璚iach.

 
8.
      Procedura zg這szenia kursu instruktora p造wania

na kurs edycji "JESIE 2016" zapisy s do 30 wrze郾ia

 

na kurs edycji "WRZESIE 2016" zapisy s do 1 wrze郾ia

 1. Wp豉ci pierwsz rat 400 z (lub pe軟 kwot) na konto bankowe
                                     POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/鏚)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
   tytu貫m:
  PΧWANIE, miesi帷 kursu, imi i nazwisko kursanta

 2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia na stronie,
  - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 3. Zebra wymagane dokumenty:

1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty) (ca豉 kwota powinna wp造n望 na konto PAS do rozpocz璚ia zaj耩)

3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej instruktora sportu

6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

4.      Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora p造wania

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi informacje o kursie wys豉ne do zapisanych os鏏 na maila na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl