TANIE I DOBRE KURSY INSTRUKTORÓW SPORTU I REKREACJI

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

 

kursy instruktorskie       Czy są jeszcze wolne miejsca na dany kurs? Czy można się dopisać?

Jeśli oferta kursu znajduje się na stronie i nie ma w niej wyraźnego komunikatu "BRAK MIEJSC" oznacza to że są jeszcze wolne miejsca i można się zapisywać. Jeśli kurs juz się rozpoczął to dopisanie się jest uwarunkowane uzyskaniem zgody organizatora i kierownika kursu.

 

kursy instruktorskie       W jakich trybach są kursy? Które z nich są lepsze?

W naszej ofercie spotkacie Państwo 2 rodzaje kursów: intensywne (ok. 8 - 16 dni) i weekendowe (6-11 tygodni). Program realizowany jest ten sam na obu trybach.

Intensywne: przeznaczone dla osób z dalszych miast, wymagające bardzo dobrej kondycji, zajęcia są codziennie po ok. 5-8 godzin lekcyjnych. Kursanci wybierający tę formę kursów prezentują zwykle większe umiejętności niż na kursy weekendowe. Niektóre kursy sezonowe są organizowane tylko tym trybem, np. narciarstwo, snowboard, wspinaczka, żeglarstwo, windsurfing.

Weekendowe: rozłożenie całości materiału na 6 - 9 tygodni trwania kursu daje lepsze efekty dydaktyczne, gdyż pomiędzy zjazdami kursanci mają po kilka dni na utrwalenie poznanych wiadomości i doskonalenie sprawności, co w efekcie końcowym powoduje lepsze przygotowanie się do egzaminu.

 

kursy instruktorskie       Co się stanie jeśli kurs sie nie odbędzie?

Czasem się zdarza (do tej pory było zaledwie kilka przypadków), że pomimo naszej oferty i akcji reklamowej nie zbiera sie wymagana grupa 15 osób. Jeśli zapisanych jest powyżej 10 osób, ale jest nim spore zainteresowanie, to przekładamy rozpoczęcie kursu o 2-3 tygodnie, aby "dozbierać" chętnych. Jeśli w dalszym ciągu nie ma chętnych, to decyzją zarządu PAS kurs zostaje odwołany, a WSZYSTKIE WPŁACONE PIENIĄDZE są zwracane przelewem na konta uczestników. Oczywiście są jeszcze inne rozwiązania, np. przeniesienie się na inny kurs, bądź dołączenie do kursu w innym mieście, gdzie ten kurs dochodzi do skutku.

 

kursy instruktorskie       Czy po kursie będę od razu dobrym specjalistą w zawodzie instruktora?

Podczas kursu uzyskuje się wiedzę i umiejętności teoretyczno - praktyczne niezbędne do uzyskania uprawnień na tytuł instruktora. To, czy po zdanym egzaminie nowo upieczony instruktor będzie „dobry" zależy tylko od niego – jego zaangażowania, pracy, zdobywania doświadczenia i ciągłego dokształcania.

 

kursy instruktorskie       Czy mogę zapłacić za kurs przelewem z banku zagranicznego?

Tak, przy przelewie oprócz numeru konta PAS należy podać kod BIC/SWIFT w mBanku: BREXPLPWMBK

 

kursy instruktorskie       Dlaczego kursy organizowane przez PAS są takie tanie, a jednak na najwyższym poziomie?

Koszt każdego kursu jest skalkulowany w oparciu o realne koszty ponoszone przez organizatora (wynagrodzenia dla prowadzących, administracja, wynajem obiektów, materiały, druki, sprzęt dydaktyczny). Zatrudniamy najlepszych specjalistów w każdej z dziedzin, którzy są jednocześnie miłośnikami swojej pracy. Organizujemy ponad 100 kursów rocznie, dlatego koszty stałe, reklama, księgowość, promocja i wynagrodzenia dla pracowników biurowych rozkładają się na wszystkie kursy. Na niektóre pozyskujemy celowe dofinansowanie, duże rabaty co również wpływa na obniżenie ich ceny.

 

kursy instruktorskie      Czy obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa? Co się stanie w przypadku losowych pojedynczych nieobecności?

Obecność i aktywny udział w zajęciach są podstawą ukończenia kursu i dopuszczenia do egzaminu instruktorskiego. W przypadku losowych nieobecności tematykę realizowaną na danych zajęciach należy odrobić przez przygotowanie się z materiałów dydaktycznych, literatury lub w innej formie zaleconej przez prowadzącego.

 

kursy instruktorskie       Czy najwyższa sprawność fizyczna i wieloletnie doświadczenie i klasy sportowe są podstawą do przyjęcia na kurs?

Nie. Wymagana jest dobra sprawność fizyczna i chęć jej doskonalenia. Osoby o mniejszych umiejętnościach i sprawności, będą musiały więcej popracować podczas trwania kursu (także indywidualnie, poza zajęciami), aby zdać egzamin. Egzaminatorzy oceniają przede wszystkim metodykę nauczania, umiejętność eliminowania błędów, znajomość techniki i bezpieczeństwo podczas zajęć oraz pokaz.

 

kursy instruktorskie       Nie zdałem matury, czy mogę brać udział w kursie instruktorskim?

Tak, jeśli ukończyłeś szkołę średnią lub technikum i posiadasz takie świadectwo możesz brać udział w kursie. Według przepisów wymagane jest tylko wykształcenie średnie, matura nie jest obowiązkowa.

 

kursy instruktorskie       Nie mam średniego wykształcenia, ale jestem wybitnym zawodnikiem/trenerem. Czy mogę brać udział w kursie?

Tak, możesz brać udział w kursie, ale nie otrzymasz legitymacji instruktorskiej, chyba że otrzymasz indywidualną zgodę od Ministra Sportu i Turystyki (Minister może zwolnić zawodnika, który osiągnął wyniki o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego, z wymogu posiadania średniego wykształcenia, na jego wniosek przedstawiony wraz z opinią właściwego polskiego związku sportowego).

 

kursy instruktorskie     Jak i kiedy odbywa się realizacja warsztatów (praktyk) instruktorskich?

Warsztaty instruktorskie w wymiarze 30 h lekcyjnych odbywają się w dowolnie wybranej przez kursanta instytucji (klubie, szkole lub OSIRze), którego kierownik/dyrektor zgodzi się na przyjęcie praktykanta. W tym czasie kursanci obserwują pracę instruktorów, pomagają w prowadzeniu zajęć i przygotowaniu sprzętu oraz czynnościach organizacyjnych, prowadzą fragmenty zajęć (np. rozgrzewkę). Miejsce praktyk każdy kursant wybiera samodzielnie, od PAS otrzymuje jedynie pisemne skierowanie. Warunkiem zaliczenia warsztatów jest odbycie ich podczas trwania kursu, dostarczenie podpisanego zaświadczenia i wypełnienie wymaganej dokumentacji praktyk instruktorskich. Realizacja praktyk może się odbyć w maksymalnym terminie 3 miesięcy po zakończeniu kursu.

 

kursy instruktorskie     Na czym polega egzamin i czy trudno go zdać?

Egzamin składa się z 2 części - ogólnej i specjalistycznej. Na tej pierwszej kursant kilka pytań opisowych z wiedzy ogólnej z zakresu kultury fizycznej (anatomia, fizjologia, pedagogika, psychologia, podstawy żywienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, etc.). Część specjalistyczna to teoria i praktyka dotycząca danej specjalności, np: poprawny pokaz techniki, umiejętność metodycznego doboru ćwiczenia, korygowanie błędów, planowanie zajęć, dobór ćwiczeń, kontrola diet. Na każdym kursie wyznaczamy 2 bezpłatne terminy egzaminu,

 

kursy instruktorskie       Jaka jest zdawalność egzaminu? Czy osoby bez doświadczenia w pracy w danej dyscyplinie mają szanse na zdanie egzaminu instruktorskiego?

Średnia zdawalność w pierwszym terminie to ok. 80 %. W pierwszej poprawce zwykle kolejne ok. 15 % uczestników. Pozostałe osoby podchodzą do kolejnych, ale już płatnych poprawek. 

 

kursy instruktorskie       Czy można zrezygnować z kursu i odzyskać wpłacone pieniądze?

Zrezygnować można zawsze, zarówno przed kursem jak i w trakcie kursu. Regulację zwrotu wpłaconej kwoty określa regulamin (potrącamy poniesione przez nas koszty, dostęp do materiałów oraz wykorzystane zajęcia). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia się na kolejną edycję kursu bez wpłaconej kwoty

   

kursy instruktorskie       Czym się różni Legitymacja wydawana przez nas od ministerialnej? Do kiedy jest ważna?

Legitymacja różni się napisem w lewym górnym rogu (właściwy Organizator Szkolenia) i podpisem Rektora zamiast Ministra lub jego zastępcy. Wszystkie inne parametry (kolor, wymiary) są identyczne. Legitymacja jest dokumentem, którego ważność nigdy nie wygasa.

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl